Elektronická pošta systému Orion


Dokumentace
Popis celkové filozofie systému elektronické pošty na Západočeské univerzitě


Nástroje pro uživatele

WebMail
přístup k poště přes WWW

Moje nastavení
prostředek pro nastavení přesměrování a třídění pošty

Moje složky
prostředek pro získání informace o zaplnění přiděleného diskového prostoru a možnost stažení celých složek


Miloš Wimmer Duben 2004