Elektronická pošta v síti WEBnet


Miloš Wimmer
<wimmer@civ.zcu.cz>
Laboratoř počítačových systémů

Tato dokumentace popisuje celkovou filozofii systému elektronické pošty v počítačové síti Západočeské univerzity.

Základní pohled na systém elektronické pošty je možno vést v několika rovinách - v rovině adresování, vnitřního doručování a přístupu k poště.


Prosinec 2010