Elektronická pošta v síti WEBnet

Elektronické konference


Elektronické konference jsou jakési virtuální diskusní kluby založené na principu elektronické pošty. Jejich účastníci v nich diskutují o předem smluvených tématech.
Do elektronické konference se může přihlásit každý, kdo má přístup k elektronické poště. Svým přihlášením docílí toho, že je jeho e-mailová adresa přidána do seznamu adres abonentů dané konference. Jakýkoliv dopis zaslaný na adresu konference je rozeslán na adresy všech abonentů. Kromě možnosti sledování obsahu konference se mohou její účastníci obrátit na ostatní členy také se svým názorem, otázkou či prosbou o pomoc.

Vlastní službu elektronických konferencí zajišťují speciální aplikace - listservery. Každý listserver může obhospodařovat řadu jednotlivých konferencí. Úplný seznam všech listserverů dostupných na síti není možné vytvořit, protože neustále vznikají nové. Krácené seznamy lze získat prostřednictvím služeb WWW nebo FTP. Konference zahrnují téměř všechna myslitelná témata a jejich celkový počet se pohybuje řádově v tisících.
Z hlediska způsobu distribuce příspěvků (nových zpráv) lze konference rozdělit na moderované a nemoderované. U moderovaných rozhoduje vlastník konference (tzv. moderátor) o tom, bude-li příspěvek rozeslán všem členům klubu. V případě nemoderovaných konferencí se každý příspěvek došlý na adresu konference rozesílá všem jejím členům automaticky.
Z hlediska členství lze konference rozdělit na otevřené a uzavřené. Do otevřených konferencí, kterých je absolutní většina, se může přihlásit kdokoliv. V případě uzavřených konferencí je e-mail s příkazem o přihlášení automaticky předán administrátorovi konference a ten sám pak rozhodne o uživatelově účasti v diskusním klubu.
Elektronické konference můžeme tedy přirovnat ke kopírovacím strojům, které došlé zprávy rozesílají/kopírují na adresy všech přihlášených účastníků.

V počítačové síti ZČU pracuje listserver na serveru list.zcu.cz . Jeho adresa je <mailman@list.zcu.cz>. Některé z konferencí na něm běžících jsou zaměřeny na problematiku aktivit, služeb a řízení ZČU, jiné mají celorepublikový rozsah. Z technicky orientovaných konferencích zaměřených na ZČU bych chtěl uvést především tyto:

<webnet@list.zcu.cz>konference o počítačové síti ZČU
<orion-oriont@list.zcu.cz>konference o projektu OrioNT
<orion-misc@list.zcu.cz>obecná diskuse o projektu Orion
<orion-linux2@list.zcu.cz>konference o projektu Orion Linux2

Chcete-li se do konference přihlásit, pošlete nejprve na adresu listserveru e-mail, do jehož těla napíšete slovo HELP.
Listserver Vám obratem vrátí zprávu s popisem všech příkazů, jimiž s ním můžete komunikovat. Mezi nimi najdete příkaz pro přihlášení se do konference i příkaz pro vypsání anotací všech konferencí na něm běžících.

Velmi častý způsob komunikace s listservery je tento:

Některé z elektronických konferencí běžících na serveru list.zcu.cz jsou současně distribuovány do archivu dostupného službou WWW, takže je můžete sledovat i v prostředí této služby. Chcete-li do konferencí posílat své příspěvky, musíte být do nich přihlášeni výše popsaným způsobem.


<<  Předchozí  |   Následující  >>  |   Obsah
Září 2009