O zprávách přeposílaných na freemail a tam nedoručovaných

Rozhovor uživatele se správcem univerzitní pošty o nedoručování některých zpráv přeposílaných na jeho freemail...

Uživatel:
Na univerzitním poštovním serveru jsem si nastavil přeposílání zpráv na svůj účet na seznamu. Teď se občas stane, že mi do něj některá přeposílaná zpráva nedojde a odesilateli se vrací zpět jako nedoručitelná (i když já ji ve své univerzitní schránce vidím).
Správce:
Ještě než se pustíme do objasnění toho problému, povězte, co Vás vedlo k nastavení přeposílání zpráv na freemail?

Uživatel:
Na freemailu už pracuji se svojí soukromou poštou, tak jsem si chtěl ulehčit život a kontrolovat nové zprávy jen na jednom místě.

Správce:
Jisté zjednodušení to je, no ale za jakou cenu... Uvědomte si, jak moc je pro Vás univerzitní korespondence důležitá. Přesměrováním pošty do freemailu odcházíte od garantované služby s plnou uživatelskou podporou a jdete ke službě bez záruky, bez podpory a bez záloh. Současně tím na sebe přebíráte plnou odpovědnost za doručení zpráv bez toho, abyste nad tím měl nějakou kontrolu. Přitom jak je vidět na tomto případu, při potížích hledáte pomoc u univerzitní služby. To nedává dobrý smysl, že ne...
A že se nechcete přihlašovat ke dvěma poštovním serverům? Předně - práce s poštou na univerzitním serveru je součástí pracovního vztahu. V rámci univerzitní pošty mohou být posílány citlivé informace, které by se neměly povalovat po freemailech. A k technické stránce věci - pro komfortní práci s poštou je lepší používat plnohodnotné poštovní klienty a aplikace, které jsou k dispozici pro desktopové počítače, tablety i telefony a ty umí pracovat s několika různými poštovními účty současně.

Správce:
a teď se vraťme k Vaší otázce... nedoručení zprávy je nejčastěji způsobeno tím, že cílový poštovní server, na který jste si přesměrování zpráv nebo jejich kopií nastavil, ji odmítá převzít. Univerzitní server ji tedy nemůže předat na cílový server a proto ji musí vrátit odesilateli. Máte-li na univerzitním serveru nastaveno přeposílání kopií, pak na něm byl originál zprávy normálně uložen a proto ve své univerzitní schránce zprávu vidíte.

Uživatel:
Proč k tomu dochází a proč jen u některých odesilatelů?

Správce:
Nejčastěji kvůli politice SPF (Sender Policy Framework). Tu určuje správce domény odesilatele a řídí se jí cílový server, který zprávu přijímá - tedy i freemail, kam si necháváte zprávy přeposílat.

Uživatel:
Co je SPF?

Správce:
Správce domény odesilatele (např. domena.com) definoval restriktivní pravidlo, podle něhož mají ostatní poštovní servery přijímat zprávy s adresou odesilatele z jeho domény pouze od jeho poštovního serveru a od jiných serverů je mají odmítat.
Když pak odesilatel pepa@domena.com posílá zprávu příjemci zuza@civ.zcu.cz, poštovní server domény domena.com ji předává poštovnímu serveru domény civ.zcu.cz . Ten zprávu přijme, protože přichází od definovaného serveru domény domena.com. Uživatel zuza si ale nastavil přeposílání kopií zpráv na adresu zuzik@seznam.cz. Univerzitní poštovní server proto musí kopii zprávy přeposlat na poštovní server seznam.cz . Ten pak přijímá zprávu od odesilatele pepa@domena.com, ale předává mu ji poštovní server civ.zcu.cz. A to je případ, který je zmíněným restriktivním pravidlem zakázaný. Cílový server proto zprávu odmítne přijmout. Odesílající poštovní server ZČU ji tedy nemůže doručit a proto ji s předaným chybovým hlášením vrátí původnímu odesilateli pepa@domena.com zpět jako nedoručitelnou.

Uživatel:
Co proti tomu mohu dělat a mohu ten problém nějak odstranit?

Správce:
Univerzitní server vystupuje v tomto případě jako prostředník a tu záležitost ovlivňovat nemůže.
Odstraňte si přesměrování zpráv na cizí poštovní server a s univerzitní poštou pracujte na univerzitním serveru.

Miloš Wimmer